Skip Navigation LinksKata---Kobudo

​ shorinryu patch.jpg

EMPTY HAND KATA

BASICINTERMEDIATE​INTERMEDIATEADVANCED​ADVANCED​WHITE CRANE
KIHON IPPON​NAIHANCHI SHODAN​PINAN SHODAN​PASSAI SHO​CHINTO​NIJUKEN​
KIHON NIHON​NAIHANCHI NIDAN​PINAN NIDAN​KUSANKU SHO​GOJUSHIHO​SO HAKUTSURU SHO​
KIHON SANBAN​NAIHANCHI SANDAN​PINAN SANDAN​PASSAI DAI​GORIN KATA​MATSUMURA HAKUTSURU​
FUKYU NO KATA​PINAN YONDAN​KUSANKU DAI​
PINAN GODAN​

 

shorinkobudo.gif

WEAPONS KATA

​        BO  NUNCHAKU​      SAI​    TONFA​     EAKU​    KAMA​    TEKKO​  TANBO
SHUSHI NO KUN​NUNCHAKU DAI ICHI​SAI JUTSU DAI ICHI​TONFA DAI ICHI​SHORINKAN NO EAKU​KAMA DAI ICHI​MIYAZATO NO TEKKO DAI ICHI​TANBO DAI ICHI​
SAKUGAWA NO KUNNUNCKAKU DAI NI​SAI JUTSU DAI NI​TUIFA DAI SAN​KAMA DAI NI​TEKKO DAI NI​
KUBO NO KUN​SAI JUTSU DAI SAN​KAWA NO KAMA​
SAKUGAWA DAI NI​